Het thema van Roverway 2018 is "Opposites Attract", in een veranderende maatschappij komen verschillende meningen makkelijk tegenover elkaar te staan, maar in de plaats van de gebaande, bekende weg te bewandelen is het soms ook verstandig om de munt van de andere kant te bekijken. Roverway wil jou uitdagen om nieuwe paden te bewandelen, en voor jou onbekend terrein te ontdekken. Misschien is dat andere gezichtspunt helemaal zo slecht nog niet, of kun je met discussie ook de andere kant van het verhaal leren te begrijpen.

In dit thema staat natuurlijk jouw ontwikkeling als Roverscout centraal. Hoe kun jij een steentje bijdragen in een maatschappij die zich lijkt te ontwikkelen naar tegengestelden? Hoe kun jij anderen laten zien dat zonder de tegenpool, ook zij niet zouden bestaan? Zonder donker is er geen licht, zonder nacht is er geen dag. Als Roverscout ben je een wereldburger die zich inzet voor de maatschappij, soms is dat door in discussie te gaan met een andere kant, soms is dat door twee kanten dichter bij elkaar te brengen door de discussie te faciliteren.

Belangrijke data

17 februari 2018

Molen Momentje 1

24 maart 2018

Molen Momentje 2

21 april 2018

Molen Momentje 3

2 juni 2018

Molen Momentje 4

23 juli t/m
2 aug 2018

Roverway 2018